Bolighandel

 

Hvad?

Køberrådgivning består i gennemgang af sagens materiale og bilag samt en endelig godkendelse af handlen, når sagen er gennemgået med dig og eventuelle spørgsmål er besvaret og forbehold er afklaret.

Når handlen er endelig godkendt, så er det som regel købers rådgiver, der tinglyser skødet i handlen og evt. udarbejder refusionsopgørelse. Det fremgår af købsaftalen, hvem der strå for hvad.

Hvorfor?

Ejendomsmægler er sælgers repræsentant og varetager alene sælgers interesser. Derfor er det altid en god idé at få et rådgiverforbehold med i købsaftalen, inden du skriver under. Herefter kan du sammen med din rådgiver gennemgå handlens dokumenter inden den endelige godkendelse af handlen.

 

Hvordan?

Hvis du ønsker, at BLOT Jura skal varetage dine interesser i ejendomshandlen, så kan du meddele dette til ejendomsmægleren eller vi kan kontakte ejendomsmægleren for dig.

Herefter gennemgår vi dokumenterne i sagen og drøfter handlen med dig. Når dette er sket, så godkender vi handlen overfor parterne i sagen og tinglyser skøde mm. i henhold til aftalen.

Har du allerede underskrevet købsaftalen og ønsker du alene, at vi står for tinglysning af skøde, så er det også en mulighed.

Tinglysning sker via tinglysning.dk, hvor alle parter som udgangspunkt skal underskrive med NemID.

Tinglysningsafgiften til staten er på 0,6% af købesummen (rundet op til nærmeste 100 kr.) plus kr. 1.750.