Fremtidsfuldmagt

Hvad?

Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem du ønsker, skal varetage dine interesser, hvis du ikke længere er i stand til at gøre det – f.eks. på grund af sygdom eller demens. Det drejer sig både om dine økonomiske interesser og dine personlige interesser.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, hvis du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv og det er lægen, der afgør, hvornår dette tidspunkt er.

 

Hvorfor?

Bliver du ramt af sygdom eller demens – eller bliver du udsat for en ulykke, så sikrer du med en fremtidsfuldmagt, at din vilje og selvbestemmelse bedst muligt bliver varetaget ved, at du på forhånd har taget stilling til omfanget af fuldmagten og hvem, der skal varetage dine interesser.

Du har mulighed for at fordele fuldmagtforholdet hos flere personer, sådan at én tager sig af de personlige forhold og én tager sig af økonomien. Du har også mulighed for at sætte en eller flere sekundære fuldmagtshavere ind, hvis din primære fuldmagtshaver ikke kan påtage sig hvervet.

 

Hvordan?

Har du NemID, så oprettes fuldmagten via tingslysning.dk, hvor du underskriver fuldmagten digitalt, efter at den er oprettet. Efterfølgende skal du møde for notaren, der sikrer, at det er din vilje at oprette fremtidsfuldmagten.

Er du fritaget for NemID, så skal du underskrive fuldmagten hos et af Familieretshusene, der sikrer, at det er din vilje at oprette fuldmagten og samtidig sørger for at registrere fuldmagten i fuldmagtsregisteret.

Begge steder skal der betales et gebyr til staten på kr. 300.