Fremtidsfuldmagt

Du kan nemt bestille en fremtidsfuldmagt ved at udfylde nedenstående formular med dine oplysninger.

  • Når du har fremsendt oplysningerne, udarbejder jurist Lotte Helms et udkast til fremtidsfuldmagt, der fremsendes til din godkendelse.

  • Efterfølgende skal du underskrive fuldmagten med dit NemID på www.tinglysning.dk og møde for notaren, der registrerer fuldmagten i fremtidsfuldmagtsregistret.

  • Er du fritaget for NemID kan du stadig oprette en fuldmagt. Lotte Helms oplyser dig proceduren for dette.

Fremtidsfuldmagt inkl. juridisk rådgivning koster kr. 1.000 inkl. moms. Dertil kommer gebyret til notaren på kr. 300.

(Fuldmagtsgiver er den, der giver fuldmagten, fuldmagtshaver er den, man giver fuldmagten til)

NemID: (sæt kryds)

NemID: (sæt kryds)

Hvis ovennævnte fuldmagtshaver ikke kan påtage sig opgaven, når tiden kommer, kan du vælge at indsætte en anden (subsidiær) fuldmagtshaver, som kan tage over, hvis ovennævnte fuldmagtshaver ikke kan.

Jeg/vi ønsker at bestille

Betingelser: (sæt kryds)