Gældsbrev

Hvad?

Et gældsbrev er et juridisk bindende dokument mellem to eller flere parter. Når man opretter et gældsbrev, er det dokumentation for, at den ene part har lånt penge af den anden og hvilke vilkår, der gælder for aftalen.

 

Hvorfor?

Hvis man f.eks. som privat ønsker at låne penge til familien, så kan man regulere forholde i gældsbrevet i forhold til:

  • Hvem der låner pengene
  • Lånets størrelse og udbetalingsdato
  • Om lånet er afdragsfrit eller hvordan lånet skal betales tilbage
  • Om lånet er rentefrit

 

Hvordan?

BLOT Jura udarbejder et gældsbrev ud fra dine ønsker og de vilkår, som I har aftalt, skal være gældende for gældsforholdet.

Et gældsbrev opnår gyldighed i det øjeblik det er underskrevet. BLOT Jura anbefaler tillige, at man altid får underskrevet gældsbrevet af to uafhængige vitterlighedsvidner og at begge parter opbevarer et underskrevet eksemplar af gældsbrevet.